Logo firmy Cadmost Mail do firmy Cadmost
Pojazdy obciążające most Widok całego obciążanego mostu

Oferta

CADmost Projekt oferuje wykonanie: projektów budowlanych i wykonawczych nowych obiektów mostowych, projektów remontów istniejących obiektów, przeglądów szczegółowych i ekspertyz technicznych oraz badań odbiorczych obciążeniem próbnym.

Projekty

Projekty budowlane i wykonawcze nowych obiektów mostowych, projekty remontów, modernizacji, przebudowy i wzmocnienia istniejących obiektów.

Badania odbiorcze - obciążenia próbne

Opracowanie projektów i wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych obiektów mostowych.

Ekspertyzy techniczne

Ocena nośności istniejących konstrukcji inżynierskich, analiza przyczyn awarii konstrukcji, zalecenia napraw, remontów i modernizacji.

Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych

Inwentaryzacja geometryczna, inwentaryzacja uszkodzeń, zalecenia prac naprawczych lub remontowych, badania kontrolne betonu: sklerometryczne i chemiczne.

Ewidencje obiektów mostowych

Książki Obiektów Mostowych, Karty Obiektów Mostowych.

Doradztwo

Nadzory, konsultacje, opiniowanie projektów, doradztwo techniczne.